نرم افزار تحت وب پشتیبانی فنی نگاشت

به منظور تسهیل ارتباط با مشتری و جلوگیری از فراموشی موارد مورد نظر کارفرمایان محترم برای پاسخ گویی، نرم افزار تحت وب پشتیبانی فنی نگاشت طراحی و در اختیار مشتریان مجموعه نرم افزارهای نگاشت قرار گرفته است. امکانات مختلفی برای این ارتباط دوسویه میان مشتری و شرکت نگاشت اندیشه سبز طراحی شده است و نرم افزار موبایل مخصوص نیز برای رضایت هرچه بیشتر کارفرمایان محترم در حال آماده سازی می باشد..

...  در کنار شما هستیم   ...