شناخت و تحلیل فرآیندها

یکی از مهم ترین و پایه ای ترین مواردی که در موفقیت و استقرار یک سیستم جامع در سازمان موثر و ضروری می باشد، بحث چگونگی تحلیل فرآیندها و شناخت روال های سازمان می باشد.

شرکت نگاشت اندیشه سبز، با کارشناسان مجرب و با تجربه در صنعت تولید نرم افزار در خدمت سازمان هایی می باشد که به سیستم جامع برای مدیریت فرآیندهای سازمانی خود نیاز دارند و تمایل دارند از ابزارهای جدید مدیریتی بروز در جهان استفاده نمایند.

نمونه کارهای شرکت نگاشت اندیشه سبز برای تحلیل و شناخت فرآیندها و همچنین تولید و استقرار سیستم جامع را نه تنها در صنعت پخش، بلکه در سایر سازمان ها نیز می توانید مشاهده نمائید. برای مثال سیستم جامع نظارت بر بذر و نهال سراسر کشور-وابسته به جهاد کشاورزی، از نمونه های بارز این پروژه ها می باشد که از سال 1392 در حال بهره برداری می باشد.

...  در کنار شما هستیم   ...