• تلفن : 88876461-88876460
  • تلفکس : 88879958
  • آدرس : تهران ، خیابان ولیعصر،خیابان توانیر، پلاک 48 ،طبقه دوم
  • ایمیل :info@negashtco.com

...  در کنار شما هستیم   ...