مشاوره و ارائه راه کار

بر اساس تجربه حدود بیست سال کار در تولید نرم افزار و کار با شرکت های معظم در صنایع مختلف از سازمان های دولتی بزرگ تا شرکت های خصوصی با روش های راه بردی خاص منحصر به خودشان، شرکت های درون کشور تا شرکت های بین المللی مانند LG و SONY و ...، شرکت نگاشت اندیشه سبز به گفته مدیران این سازمان ها، موفقیت کامل در تولید و استقرار سیستم های جامع در سازمان ها بر پایه تحلیل صحیح فرآیندها و شناخت روال های سازمان و مشاوره و ارائه راه کار با تکیه بر تجربه و در نهایت پیاده سازی کل سیستم جامع به دست آورده است.

شرکت نگاشت اندیشه سبز، با کارشناسان مجرب و با تجربه در صنعت تولید نرم افزار در خدمت سازمان هایی می باشد که به سیستم جامع برای مدیریت فرآیندهای سازمانی خود نیاز دارند و تمایل دارند از ابزارهای جدید مدیریتی بروز در جهان استفاده نمایند.

نمونه کارهای شرکت نگاشت اندیشه سبز برای تحلیل و شناخت فرآیندها و همچنین تولید و استقرار سیستم جامع را نه تنها در صنعت پخش، بلکه در سایر سازمان ها نیز می توانید مشاهده نمائید. برای مثال سیستم جامع مدیریت فروش و پخش مویرگی به طور کامل شامل back office و front end، همچنین سامانه نظارت بر بذر و نهال سراسر کشور-وابسته به جهاد کشاورزی، از نمونه های بارز این پروژه ها می باشد که از سال 1392 در حال بهره برداری می باشد.

...  در کنار شما هستیم   ...